Доступ до публічної інформації

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України».Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації Хмельницькою районної державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

ДО УВАГИ ЗАПИТУВАЧІВ!

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також peaлізації права запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їx, записувати на будь-які носії інформації тощо, у Хмельницькій районній державній адміністрації (Хмельницкій районній військовій адміністрації) визначено спеціальне місце – кабінет 209, 2 поверх, вул. Кам’янецька, буд. 122/2, м. Хмельницький, режим роботи: понеділок – четвер: з 08:30 до 17:30 (п’ятниця: з 08:30 до 16:15), обідня перерва з 13:00 до 13:45, контактний телефон: (0382) 67-09-31.