Захист прав осіб з інвалідністю

Забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації

УМОВИ
забезпечення окремих категорій населення технічними 
та іншими засобами реабілітації

У листопаді 2011 року Верховною Радою України ухвалені зміни до ст.26 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», які передбачають запровадження нового механізму забезпечення ТЗР.

Відповідно до прийнятих змін, особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю має право обирати підприємство для отримання протезно-ортопедичних послуг, на якому за результатами індивідуального обстеження буде оформлене індивідуальне замовлення, визначено тип технічного засобу реабілітації, що відповідають вимогам особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю.

Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, перелік таких засобів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (далі – Порядок), зі змінами.

Цей Порядок визначає:

– механізм безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (далі – ТЗР);

– виплати особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та іншим окремим категоріям населення грошової компенсації вартості за самостійно придбані засоби реабілітації;

– безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту.

Категорії осіб, які мають право на забезпечення ТЗР:

– особи з інвалідністю та діти з інвалідністю забезпечуються усіма видами технічних та інших засобів реабілітації. 

– ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами;

– особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок і спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

– жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами для їх кріплення, ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.

Куди і кому звертатися для взяття на облік щодо забезпечення ТЗР

Для забезпечення засобами реабілітації або виплати компенсації особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники подають до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, або до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП)  заяву про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, у паперовій формі або через електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Громадяни, які не можуть самостійно зібрати та надати до управління соціального захисту населення (ЦНАП) документи, можуть доручити це своєму законному представнику (рідні, сусіди, соціальний працівник, працівник сільської ради).

Які документи необхідно подати особі для взяття на облік щодо забезпечення ТЗР

  1. заява про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації);
  2. паспорт або свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років);
  3. довідку про реєстрацію місця проживання;
  4. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  5. висновок МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей-інвалідів – висновок ЛКК);
  6. індивідуальну програму реабілітації (для інваліда та дитини-інваліда);
  7. висновок ЛКК для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (для інших осіб);
  8. копію пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;
  9. копію посвідчення, яке підтверджує статус особи, що має право на пільги відповідно до законодавства.

Копії подаються з відповідними оригіналами.

Якщо звертається законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, подає разом із зазначеними документами свій паспорт та документ, що підтверджує його спеціальний статус та  повноваження законного представника.

Де можна замовити та отримати ТЗР

З 1 червня 2021 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 362, якою Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліки таких засобів, затверджений постановою КМУ від 05.04.2012 № 321, викладений в новій редакції, якою передбачено впровадження укладання електронних договорів між відділеннями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю і підприємствами, що видають ТЗР, співпраця з МСЕК та ЛКК в електронному режимі в ЦБІ. Управлінням соціального захисту населення здійснюється прийом заяв і документів осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, які передаються до Хмельницького обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю для подальшого опрацювання.

Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник подають «заяву про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації)» разом з пакетом документів до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі – органи соціального захисту населення) або до центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП). 

Орган соціального захисту населення (ЦНАП):

1) сканує документи, визначені в пункті 14 цього Порядку;

2) ознайомлює та надає особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або їх законним представникам інформаційні матеріали щодо:

переліку підприємств із зазначенням їх контактних даних, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення засобами реабілітації;

каталогу засобів реабілітації, якими такі підприємства забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб;

механізму забезпечення засобами реабілітації та отримання компенсації;

3) надає інформацію щодо електронного кабінету особи, його функціоналу та офіційного вебсайту Мінсоцполітики;

4) надає інформацію щодо сумісності засобів реабілітації.

Після подання заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) та документів, зазначених у  Порядку, сформована електронна особова справа у банку даних опрацьовується протягом трьох робочих днів територіальними відділеннями Фонду за місцем проживання або перебування особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, що зазначений у «заяві про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації)».

Територіальні відділення Фонду протягом трьох робочих днів з дня подання всіх документів, передбачених Порядком, формують в електронній особовій картці особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи в банку даних  електронне направлення на забезпечення засобами реабілітації (виплату компенсації) особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам. Після формування направлення територіальне відділення Фонду інформує протягом трьох робочих днів через орган соціального захисту населення (ЦНАП), засоби телекомунікаційного зв’язку або через електронний кабінет особи, або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, про це особу з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю, іншу особу.

Після створення електронного направлення в Централізованому банку даних з проблем  інвалідності особа або її законний представник звертається на підприємство по забезпеченню технічних та інших засобів реабілітації  із «заявкою про намір» наданою управлінням соціального захисту населення або центром надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Умови забезпечення ТЗР

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи забезпечуються засобами реабілітації, зокрема шляхом виплати компенсації, без права їх продажу, дарування і передачі протягом строку, на який видаються такі засоби.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші особи забезпечуються засобами реабілітації в порядку черговості. Першочергово забезпечуються засобами реабілітації та отримують компенсацію діти з інвалідністю, наступними – учасники бойових дій, постраждалі, жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії, з порушеннями розвитку молочних залоз, особи з інвалідністю у разі первинного забезпечення засобами реабілітації.

Діти з інвалідністю віком до семи років забезпечуються двома парами ортопедичного взуття строком на шість місяців, діти з інвалідністю віком від семи до 18 років – двома парами ортопедичного взуття строком на вісім місяців. Також забезпечуються протезно-ортопедичними виробами у міру свого зростання

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, учасники бойових дій, постраждалі мають право на забезпечення двома (у разі забезпечення протезами нижніх кінцівок – одним) кріслами колісними (одне з яких може бути з електричним приводом) з урахуванням вимог щодо сумісності технічних та інших засобів реабілітації.

У разі, коли особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, дитина віком до 18 років не може користуватися технічними засобами реабілітації серійного виробництва, що підтверджено індивідуальною програмою реабілітації або висновком МСЕК, ЛКК, він забезпечується засобом реабілітації за індивідуальним замовленням.

Заміна та повернення ТЗР

Дострокова заміна засобів реабілітації, виданих особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі, здійснюється на підставі медичних показань, що підтверджуються висновком МСЕК, індивідуальною програмою або довідкою ЛКК, рішенням ВЛК, довідки про викрадення, руйнування внаслідок дій непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус тощо).

У разі заміни комплектувальних виробів під час післягарантійного ремонту протезного виробу строк експлуатації виробу продовжується для протезів нижніх кінцівок (протезів гомілки – стопа, протезів стегна – стопа та механізм колінний), якими забезпечені особи, яким відповідно до функціональних можливостей встановлено I-II ступінь, на один рік з дати видачі протезного виробу після ремонту, III-IV ступінь – на два роки, для протезів верхніх кінцівок – на один рік.

У разі отримання особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, учасником бойових дій, постраждалим, їх законними представниками технічного засобу реабілітації, що не відповідає вимогам, зазначеним у анкеті, територіальне відділення Фонду складає акт про непридатність до експлуатації із залученням особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю, учасника бойових дій, постраждалого та представника підприємства. Такий засіб повертається підприємству, яке здійснило його поставку, а особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, учаснику бойових дій, постраждалому позачергово видається аналогічний технічний засіб реабілітації за рахунок коштів підприємства.

Право на забезпечення засобами реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи припиняється в разі:

відміни відповідних медичних показань для забезпечення засобами реабілітації;

зняття інвалідності та втрати права на пільги;

виїзду на постійне проживання за кордон;

смерті.

Відмова від одержання ТЗР

Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, законний представник,  які відмовилися від технічного засобу реабілітації, знімаються з обліку на строк, на який видається такий засіб, крім випадків, передбачених абзацами третім і четвертим  п.33 Порядку:

– у разі зміни медичних показань, що підтверджується новою індивідуальною програмою, висновком МСЕК або довідкою ЛКК, рішенням ВЛК, у період між поданням заявки про намір забезпечення технічними засобами реабілітації та фактичним виготовленням технічного засобу реабілітації особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, учасник бойових дій, постраждалий, їх законні представники можуть відмовитися від замовленого засобу та замовити інший технічний засіб реабілітації.

– у разі отримання особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, учасником бойових дій, постраждалим, їх законними представниками технічного засобу реабілітації, що не відповідає вимогам, зазначеним у анкеті, територіальне відділення Фонду складає акт про непридатність до експлуатації із залученням особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю, учасника бойових дій, постраждалого та представника підприємства. Такий засіб повертається підприємству, яке здійснило його поставку, а особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, учаснику бойових дій, постраждалому позачергово видається аналогічний технічний засіб реабілітації за рахунок коштів підприємства.

Ремонт ТЗР

У разі виникнення несправності технічного засобу реабілітації для здійснення ремонту необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації проживання особи з  інвалідністю, дитини з інвалідністю.

Ремонт засобів реабілітації проводиться підприємством за заявкою особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, їх законних представників, поданою до територіальних відділень Фонду, за формою, що затверджується Мінсоцполітики.

У разі отримання особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками нового засобу реабілітації післягарантійний ремонт раніше виданого засобу за рахунок коштів державного бюджету не проводиться. Якщо особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники відмовилися від забезпечення новим засобом реабілітації, післягарантійний ремонт раніше виданого засобу проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

Вартість акумуляторів для їх заміни відшкодовується особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, учасникам бойових дій, постраждалим, які були забезпечені кріслом колісним з електроприводом або електроскутером, один раз на два роки (не більше двох одиниць) у разі їх самостійного придбання, що підтверджується розрахунковим документом (видаткова накладна, товарним/фіскальним чеком), за які виплачується грошова компенсація вартості за самостійно придбані такі засоби.

Доставка ТЗР

Забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи засобами реабілітації, надання послуг з післягарантійного ремонту та технічного обслуговування засобів реабілітації здійснюються згідно з договорами, укладеними територіальним відділенням Фонду з підприємством.

Територіальні відділення Фонду протягом трьох робочих днів з дня надходження бюджетних асигнувань укладають з підприємствами договори чи додаткові угоди.

Забезпечення засобами реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи здійснюється підприємством протягом не пізніше ніж 45 робочих днів з дати надходження щомісячних бюджетних асигнувань в межах створених попередніх замовлень.

Де отримати висновок про необхідність у забезпеченні ТЗР

– для осіб з інвалідністю – медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) з оформленням індивідуальної програми реабілітації;

– для дітей з інвалідністю та інших осіб — лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (ЛКК) або клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності з оформленням відповідного висновку;

– для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які досягли шестирічного віку (для забезпечення кріслами колісними з електроприводом для пересування у приміщенні); осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю з 14 років (для забезпечення кріслами колісними з електроприводом для пересування поза межами приміщення або електроскутером) – обласними, центральними міськими у мм. Києві та Севастополі, республіканською в Автономній Республіці Крим МСЕК з оформленням відповідного медичного висновку із зазначенням засобу реабілітації (крісло колісне з електроприводом або електроскутер); 

– учасникам бойових дій, постраждалим, яким не встановлено інвалідність, – ВЛК з оформленням відповідного рішення чи ЛКК з оформленням відповідного висновку.

– для інших осіб – лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (ЛКК) з оформленням відповідного висновку;

Медичні показання для забезпечення відповідними засобами реабілітації визначаються на підставі функціональних призначень і переліку діагнозів згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я, що затверджується Мінсоцполітики разом із МОЗ.

Особам з інвалідністю по слуху, законним представникам дітей з інвалідністю по слуху віком від семи років виплачується компенсація за придбання мобільного телефона (з функцією відеоспілкування).

Підставою для виплати компенсації особам з інвалідністю по слуху та дітям з інвалідністю по слуху за мобільний телефон (з функцією відеоспілкування) є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по слуху, та розрахунковий документ, що підтверджує його придбання.

Особам з інвалідністю по слуху, законним представникам дітей з інвалідністю по слуху віком від семи років, що надали розрахунковий документ, який підтверджує придбання планшета замість мобільного телефона (з функцією відеоспілкування), відшкодовується вартість планшета в межах граничної ціни на мобільний телефон (з функцією відеоспілкування).

Особам з інвалідністю по слуху (батькам), що виховують дитину віком до трьох років, за заявою виплачується компенсація за самостійне придбання світлового сигналізатора або вібросигналізатора “Нічна няня” за наявності розрахункового документа, що підтверджує придбання відповідного засобу.

Особам з інвалідністю I і II групи по зору та законним представникам дітей з інвалідністю по зору віком від 14 років виплачується компенсація за придбання годинника (електронного – дітям віком від шести років), аудіоплеєра (дітям віком від семи років), мобільного телефона (дітям віком від семи років), пристрою для визначення рівня рідини (дітям віком від семи років).

Підставою для виплати компенсації особам з інвалідністю по зору та законним представникам дітей з інвалідністю по зору, зазначеним у цьому пункті, є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по зору, та розрахунковий документ, що підтверджує таке придбання.

На підставі висновку МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по зору, та розрахункового документа, що підтверджує придбання диктофона, виплачується компенсація особам з інвалідністю I і II групи по зору з числа студентів та слухачів закладів вищої освіти, особам, які працюють на посадах керівників та їх заступників, дітям з інвалідністю з 14 років, що навчаються в закладах загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти, а також юристам, журналістам, педагогічним працівникам, науковцям, перекладачам. Іншим спеціалістам виплачується компенсація за придбання диктофона за наявності висновку МСЕК, що підтверджує інвалідність по зору, розрахункового документа, що підтверджує придбання такого засобу, а також рішення комісії, утвореної територіальним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (далі – територіальне відділення Фонду), до складу якої входить представник громадської організації осіб з інвалідністю по зору.

Основні види ТЗР:

– протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття (системи отрезів на хребет, системи ортезів на верхні та нижні кінцівки, системи протезів верхніх та нижніх кінцівок, протези молочної залози, ортопедичне взуття);

– спеціальні засоби для самообслуговування та догляду (наколінники, налокітники, рукавиці, подушки протипролежневі, крісла-стільці туалетні, сидіння на унітаз, сидіння для ванни та душу, підставки для ванни);

– засоби для пересування (крісла колісні кімнатні та дорожні, крісла колісні з електричним приводом);

– допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому (палиці, милиці, ходунки);

– меблі та оснащення (столи, столи-парти, стійки парти, стінки шведські дитячі, поручні);

– спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією (магнітофони, диктофони, годинники, мобільні телефони для письмового спілкування).

Термін видачі технічних та інших засобів реабілітації

ПЕРЕЛІК
засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення

Підклас, вид виробу Строк, на який видається виріб, років/місяців,
вікова категорія
Кількість, одиниць (для взуття – пар)
1. Система ортезів на хребет:
ортези на крижово-клубовий відділ хребта (бандажі грижові) 1 рік – вік більше 18 років 1
ортези на попереково-крижовий відділ хребта (бандажі, пояси) 1 рік – вік більше 18 років;

6 місяців – вік до 18 років

1
ортези на грудний, поперековий, крижовий
відділи хребта (корсети)
3 роки – вік більше 18 років;

1 рік – вік до 18 років

1
ортези на шийний відділ хребта (головотримачі) 1 рік 1
ортези на шийний, грудний відділи хребта (коректори постави, реклінатори, корсети) 1 рік – вік більше 18 років;

1 рік – вік до 18 років

1
ортези на шийний, грудний, поперековий, крижовий відділи хребта (корсети) 3 роки – вік більше 18 років;

1 рік – вік до 18 років

1
ортези для сидіння 2 роки – вік більше 18 років;

1 рік – вік до 18 років

1
2. Система ортезів на верхні кінцівки:
ортези на пальці 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;1 рік – вік до 18 років
1
ортези на кисть 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;1 рік – вік до 18 років
1
ортези на зап’ясток – кисть 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;1 рік – вік до 18 років
1
ортези на зап’ясток – кисть – пальці 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;1 рік – вік до 18 років
1
ортези на лікоть 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;1 рік – вік до 18 років
1
ортези на лікоть – зап’ясток – кисть 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;1 рік – вік до 18 років
1
ортези на передпліччя 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;1 рік – вік до 18 років
1
ортези на плече 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;1 рік – вік до 18 років
1
ортези на плече – лікоть 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;1 рік – вік до 18 років
1
ортези на плече – лікоть – зап’ясток – кисть, 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;1 рік – вік до 18 років
1
у тому числі компресійний рукав 1 рік 1
3. Система ортезів на нижні кінцівки:
ортези на гомілковостопний суглоб – стопу 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;6 місяців – вік до 7 років;
1
1 рік – вік від 7 до 18 років
ортези на колінний суглоб 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;6 місяців – вік до 7 років;1 рік – вік від 7 до 18 років
1
ортези на колінний, гомілковостопний суглоб – стопу 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;6 місяців – вік до 7 років;1 рік – вік від 7 до 18 років
1
ортези на гомілку безшарнірні 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;6 місяців – вік до 7 років;1 рік – вік від 7 до 18 років
1
ортези на тазостегновий суглоб 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;6 місяців – вік до 7 років;1 рік – вік від 7 до 18 років
1
ортези на тазостегновий, колінний суглоб 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;6 місяців – вік до 7 років;1 рік – вік від 7 до 18 років
1
ортези на стегно безшарнірні 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;6 місяців – вік до 7 років;1 рік – вік від 7 до 18 років
1
ортези на тазостегновий, колінний, гомілковостопний суглоб – стопу 2 роки
6 місяців – вік більше 18 років;6 місяців – вік до 7 років;1 рік – вік від 7 до 18 років
1
ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий, колінний, гомілковостопний суглоб-стопу 2 роки – вік більше 18 років;

6 місяців – вік до 7 років;

1 рік – вік від 7 до 18 років

1
4. Система протезів верхніх кінцівок:
протези після ампутації на різних рівнях кисті 3 роки – вік більше 18 років;

2 роки – вік від 7 до 18 років;

1 рік – вік до 7 років

1
протези після вичленення в промене-зап’ястковому суглобі 3 роки – вік більше 18 років;

2 роки – вік від 7 до 18 років;

1 рік – вік до 7 років

1
протези передпліччя 3 роки – вік більше 18 років;

2 роки – вік від 7 до 18 років;

1 рік – вік до 7 років

1
протези після вичленення в ліктьовому суглобі 3 роки – вік більше 18 років;

2 роки – вік від 7 до 18 років;

1 рік – вік до 7 років

1
протези плеча 3 роки – вік більше 18 років;

2 роки – вік від 7 до 18 років;

1 рік – вік до 7 років

1
протези після вичленення в плечовому суглобі 3 роки – вік більше 18 років;

2 роки – вік від 7 до 18 років;

1 рік – вік до 7 років

1
протези після міжлопатково-грудної ампутації 3 роки – вік більше 18 років;

2 роки – вік від 7 до 18 років;

1 рік – вік до 7 років

1
5. Система протезів нижніх кінцівок:
протези стопи (протези після ампутації в різних частинах стопи) 3 роки – вік більше 18 років;

2 роки – вік від 7 до 18 років;

1 рік – вік до 7 років

1
протези після вичленення в гомілковостопному суглобі 3 роки – вік більше 18 років;

2 роки – вік від 7 до 18 років;

1 рік – вік до 7 років

1
протези гомілки (протези після ампутації нижче колінного суглоба) 3 роки – вік більше 18 років;

2 роки – вік від 7 до 18 років;

1 рік – вік до 7 років

1
протези після вичленення в колінному суглобі 3 роки – вік більше 18 років;

2 роки – вік від 7 до 18 років;

1 рік – вік до 7 років

1
протези стегна (протези після ампутації вище колінного суглоба) 3 роки – вік більше 18 років;

2 роки – вік від 7 до 18 років;

1 рік – вік до 7 років

1
протези після вичленення в тазостегновому суглобі 3 роки – вік більше 18 років; 1
2 роки – вік від 7 до 18 років;

1 рік – вік до 7 років

6. Протези молочної залози 1рік 6 місяців 1
ліфи для кріплення протезів молочної залози, в тому числі спеціальні ліфи для занять фізичною культурою і плаванням (купальник) 1рік 6 місяців 3
протези молочної залози післяопераційні (видаються кожного разу після операції) 1
ліфи для кріплення протезів молочної залози післяопераційні (видаються кожного разу після операції) 1
7. Ортопедичне взуття (К4, К5, К6, К7, К8, К9, К10, К13, К14, К15, К16, К17, К18) 1-2 роки – вік більше 18 років;

6 місяців – вік до 7 років;

8 місяців – вік від 7 до 18 років

1-2
8. Допоміжні засоби для особистого догляду та захисту:
захисні засоби, що одягаються на тіло
засоби для захисту кистей рук (рукавиці) 2 роки 1
засоби для захисту області колінного суглоба або нижньої кінцівки (наколінники) 1 рік 1
засоби для захисту тулуба або всього тіла:
– подушки абдукційні, косинки, обтуратори, суспензорії 1 рік 1
– вкладиші із силіконової або гелевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок 1 рік 2
– подушки протипролежневі 2 роки 1
комплект чохлів для кукси верхньої кінцівки 1 рік 1
комплект чохлів для кукси нижньої кінцівки 1 рік 1
9. Допоміжні засоби для особистої гігієни:
крісла-стільці (на колесах і без них) 3 роки – вік до 18 років;

4 роки – вік більше 18 років

1
туалетні опори для рук та туалетні опори для спини 4 роки 1
сидіння-вставки для унітазу 4 роки 1
сидіння для ванни, сидіння для душу, табурети та стільці для душу, підставки для ванни 4 роки 1
10. Засоби для ходіння, керовані однією рукою:
палиці (в тому числі палиці тактильні (білі тростини) 3 роки 1
палиці з трьома або більше ніжками 3 роки 1
милиці ліктьові 4 роки 2
милиці з опорою на передпліччя 4 роки 2
милиці пахвові 4 роки 2
11. Засоби для ходіння, керовані обома руками:
ходунки-рамки 4 роки 1
ходунки на колесах 4 роки – вік до 18 років;

4 або 6 років – вік більше 18 років

1
ходунки-стільці 4 роки 1
ходунки-столи 4 роки 1
12. Допоміжні засоби для переміщення або переносу:
кошики (стільці) для перенесення 10 років 1
13. Крісла колісні:
крісла-каталки 4 роки 1
низькоактивні крісла колісні 4 роки 1
середньоактивні крісла колісні 3 роки – вік до 18 років;

4 роки – вік більше 18 років

1
активні крісла колісні 3 або 5 років – вік до 18 років;

4 або 6 років – вік більше 18 років

1
багатофункціональні крісла колісні 4 або 6 років – вік більше 18 років 1
багатофункціональні крісла колісні для дітей з інвалідністю 3 або 5 років – вік до 18 років 1
крісла колісні з електроприводом 6 років – вік від 7 до 18 років;

8 років – вік більше 18 років

1
електроскутери 10 років 1
дорожні крісла колісні 4 роки 1
повзуни, дошки для
пересування (коляски малогабаритні)
2 роки 1
триколісні велосипеди 4 роки 1
14. Допоміжні засоби для підйому пожиттєво 1
15. Меблі:
столи (робочі, приліжкові, столи-парти, стійки-парти, стійки, підставки) 5 років – вік до 18 років;

6 або 9 років – вік більше 18 років

1
меблі для сидіння (стільці, табурети, спеціальні меблі) 3 роки 1
ліжка пожиттєво 1
матраци протипролежневі 3 роки 1
стінки шведські пожиттєво
16.
бруси та поручні 10 років 1
зафіксовані поручні для схоплення та руків’я 10 років 1
17. Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією:
диктофони 5 років 1
годинники (за вибором):
– механічні 5 років 1
– електронні 2 роки 1
мобільні телефони 5 років 1
світлові / вібросигналізатори “Нічна няня” одноразово 1
пристрій для визначення рівня рідини 5 років 1
аудіоплеєри 5 років 1