Державна соціальна допомога

Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Підстава для отримання  Вагітні жінки, що не застраховані в системі соціального страхування, а саме:

1. Жінки, із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби.

2. Жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги.

3. Жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні.

4. Аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

5. Непрацюючі жінки.

6. Жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Перелік підстав для відмови у наданні  1. Якщо звернення надійшло пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

2. Не надання всіх необхідних документів протягом місяця з дня подачі заяви.

3. У разі викидня допомога не виплачується.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 1. Закон України від 21 листопада 1992 року № 2811-XII «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

2. Постанова КМУ від № 1751 від 27.12.01 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
надається у розмірі не менш як 25 відсотків розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць
  2022 рік
з січня з липня з грудня
  620,25 650,00 671,00

 

 Призначення державної допомоги при народженні дитини

Підстава для отримання  Один із батьків дитини, опікун, які постійно проживають разом з дитиною.
Перелік підстав для відмови у наданні  1. Якщо звернення надійшло пізніше ніж через дванадцять календарних місяців після народження дитини.

2. Недонесення всіх необхідних документів протягом місяця з дня подачі заяви.

3. Народження мертвої дитини.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 1. Закон України від 21 листопада 1992 року № 2811-XII «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

2. Постанова КМУ від № 1751 від 27.12.01 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

Допомога при народженні дитини
надається у розмірі 41 280
одноразова виплата: 10 320
щомісячна виплата: 860

 

 Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям

Підстава для отримання  – Одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

– Сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців за який враховуються доходи.

Перелік підстав для відмови у наданні  1. Перебування дитини на повному державному утриманні.

2. Недонесення всіх необхідних документів протягом місяця з дня подачі заяви.

3. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу перевищує або дорівнює 100 відсоткам прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Прожиткові мінімуми для дітей
З січня З липня З грудня 
до 6 років 2100,00 2201,00 2272,00
від 6 до 18 років 2618,00 2744,00 2833,00
від 18 до 23 років 2481,00 2600,00 2684,00
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 1. Закон України від 21 листопада 1992 року № 2811-XII «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

2. Постанова КМУ від № 1751 від 27.12.01 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

3. Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженою постановою від 22 липня 2020 р. № 632

 

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме

Підстава для отримання  – відомості про одного з батьків (платника аліментів), які
внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним
аліментів;– стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне
провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому  порядку
недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі. 
Перелік підстав для відмови у наданні  1. Перебування дитини на повному державному утриманні або під опікою чи піклуванням.

2. Недонесення усіх необхідних документів.

3. Дитині виповнилося 18 років.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. №189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»;
Прожиткові мінімуми 
  з січня з липня з грудня
на дітей віком: максимальний
до 6 років 1050,00 1100,50 1136,00
від 6 до 18 років 1309,00 1372,00 1416,50

 

Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Підстава для отримання  Встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування
Перелік підстав для відмови у наданні  – Перебування дитини на повному державному утриманні.

– Середньомісячний розмір призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, одержаних на дитину за попередні дванадцять календарних місяців, перевищує                 2,5 прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку або 3,5 прожиткових мінімуми для дитини з інвалідністю.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Постанова КМУ від № 1751 від 27.12.01 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування: прожиткові мінімуми – 2022 рік
на дітей віком: максимальний
до 6 років (2,5 ПМ) січень

5205,00

липень

5502,50

грудень

5680,00

до 6 років (для дітей з інвалідністю 3,5 ПМ) 7350,00 7703,50 7952,00
від 6 до 18 років (2,5 ПМ) 6545,00 6860,00 7082,50
від 6 до 18 років (для дітей з інвалідністю 3,5 ПМ) 9163,00 9604,00 991

 

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Підстава для отримання  Малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.
Перелік підстав для відмови у наданні  – у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (крім випадків, передбачених у пункті 11 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям);

– особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

– у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири),  за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312);

– у власності малозабезпеченої сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа);

– недонесення всіх необхідних документів протягом місяця з дня подачі заяви;

– середньомісячний сукупний дохід сім’ї перевищує або дорівнює рівню прожиткового мінімуму для сім’ї.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 1. Закон України від 1 червня 2000 року № 1768-III «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. №250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»;

Рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям 

у 2022 році 

з січня з липня з грудня
для працездатних осіб
(45 % ПМ для працездатних осіб)
1116,45 1170,00 1207,80
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%) 1934,00 2027,00 2093,00
для дітей віком (130%):  
до 6 років 2730,0 2861,30 2953,60
від 6 до 18 років 3403,40 3567,20 3682,90
від 18 до 23 років (за умови навчання) 3225,30 3380,00 3489,20

 

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років та надбавки на догляд

Підстава для отримання  Право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років.
Перелік підстав для відмови у наданні  Не надання необхідних документів протягом трьох місяців з дня подачі заяви.
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 79 Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Державна соціальна допомога прожиткові з січня 2022 з липня 2022 з грудня 2022
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд 6589,80 6906,90 7131,10
Особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд 3868,00 4054,00 4186,00
особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи 1934,00 2027,00 2093,00
одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 2997,70 3141,85 3244,15
особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи 1934,00 2027,00 2093,00
одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 2610,90 2736,45 2825,55
на дітей з інвалідністю віком до 18 років 1934,00 2027,00 2093,00
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд 5553,80 5820,90 6009,10
на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд 2403,80 2519,40 2601,10
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 6589,80 6906,90 7131,10
на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд
2662,80

2790,90
2881,60
на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою 2030,70 2128,35 2197,65
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд 6230,70 6530,35 6741,65
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд 3080,70 3228,85 3333,65
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 7266,70 7616,35 7863,65
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 3339,70 3500,35 3614,15
Державна соціальна допомога з січня з липня з грудня
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд 6589,80 6906,90 7131,10
Особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд 3868,00 4054,00 4186,00

 

Призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд

Підстава для отримання  Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю мають особи, що одночасно відповідають таким умовам:

1. Особи, які досягли віку 65 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або визнані особами з інвалідністю в установленому порядку. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1960 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

58 років – які народилися до 30 вересня 1953 року включно;

58 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 1954 року;

59 років – які народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня 1954 року;

59 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1954 року по 31 березня 1955 року;

60 років – які народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня 1955 року;

60 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1955 року по 31 березня 1956 року;

61 рік – які народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня 1956 року;

61 рік 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

62 роки – які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

62 роки 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

63 роки – які народилися з 1 квітня 1958 року по 31 грудня 1958 року;

63 роки 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

64 роки – які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

64 роки 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

65 років – які народилися з 1 квітня 1960 року по 31 грудня 1960 року.

2. Не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, та допомоги, що призначається відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (крім осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»).

3. Є малозабезпеченими особами (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника).

4. Особи з інвалідністю I групи, якщо вони не одержують пенсію.

5. дитині померлого годувальника (у тому числі ті, що народжені до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи.

Перелік підстав для відмови у наданні  1. Особа не досягла пенсійного віку, або не визнана особою з інвалідністю в установленому порядку.

2. Одержує пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», та допомоги, що призначається відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (крім осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»).

3. Не є малозабезпеченою особою (крім осіб з інвалідністю І групи та дітей померлого годувальника).

4. Особи з інвалідністю I групи, або визнана особою з інвалідністю I групи та одержує пенсію.

5. Не надання необхідних документів протягом трьох місяців з дня подачі заяви.

6. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї перевищує або дорівнює рівню прожиткового мінімуму визначеного для осіб, які втратили працездатність (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника).

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. №261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд»

 

Призначення допомоги на догляд (щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу)

Підстава для отримання  Особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.
Перелік підстав для відмови у наданні  1. Не підтверджено факту догляду;

2. Недонесення всіх необхідних документів протягом місяця з дня подачі заяви.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. №1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць 2393,00 2508,00 2589,00

 

Призначення і виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Підстава для отримання  Особа, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті, за наявності в неї не менш як 15 років страхового стажу.
Перелік підстав для відмови у наданні  1. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

2. Особа або члени її сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень

3. Особа одержує пенсію або державну соціальну допомогу, що призначається відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” або “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

4. Особа працює, провадить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу.

5. За результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здавання в найм або в оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин в установленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажних машин, мікроавтобусів тощо).

6. У власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більш як один автомобіль, інший транспортний засіб (механізм).

7. За наявності в особи менш як 15 років страхового стажу.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. №1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»

 

Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг

Підстава для отримання  Батьки-вихователі на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину.
Перелік підстав для відмови у наданні  1. У разі неналежного виконання своїх обов’язків прийомними батьками чи батьками-вихователями за повідомленням органів опіки та піклування.

2. Не надання всіх необхідних документів протягом місяця з дня подачі заяви.

3. Перебування дитини на повному державному забезпеченні у закладі освіти.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року №552 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

 

Призначення державної соціальної допомоги при усиновленні

Підстава для отримання  Усиновлювач, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд)
Перелік підстав для відмови у наданні  1. Якщо звернення надійшло пізніше ніж через дванадцять календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

2. Недонесення всіх необхідних документів протягом місяця з дня подачі заяви.

3. Смерть дитини до прийняття рішення про призначення допомоги.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 1. Закон України від 21 листопада 1992 року № 2811-XII «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

2. Постанова КМУ від № 1751 від 27.12.01 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

Допомога при народженні/усиновленні дитини
одноразова виплата: 10 320,00
щомісячна виплата: 860,00

 

Призначення державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною

Підстава для отримання Одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів опікуну, піклувальнику, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів.
Перелік підстав для відмови у наданні 1. Не підтверджено здійснення догляду за хворою дитиною.

2. Недонесення всіх необхідних документів протягом місяця з дня подачі заяви.

3. Встановлення інвалідності для дитини.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною
надається у розмірі  двох прожиткових мінімумів встановлених для дітей відповідного віку
  2022 рік
  з січня з липня з грудня
до 6 років 4200,00 4402,00 4544,00
 від 6 до 18 років 5236,00 5488,00 5666,00

 

Призначення та виплата допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Підстава для отримання Один із батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною та мають статус багатодітної сім’ї.
Перелік підстав для відмови у наданні – Недонесення всіх необхідних документів протягом місяця з дня подачі заяви;

– позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

– нецільове використання коштів і незабезпечення створення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

– відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення його батьківських прав;

– влаштування дитини на повне державне утримання;

– перебування отримувача допомоги в місцях позбавлення волі за рішенням суду;

– втрати статусу багатодітної сім’ї;

– подання отримувачем допомоги заяви про припинення виплати допомоги;

– смерті дитини.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 року №250 «Про затвердження Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях».

 

Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років 

“муніципальна няня”

Підстава для отримання Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею.

Компенсація послуги “муніципальна няня” не призначається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Перелік підстав для відмови у наданні 1. Подання пакета документів не в повному обсязі.

2. Відсутність інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Досягнення дитиною трирічного віку.

4. Звернення батьків, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 68 “Про затвердження Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»”

 

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам

Підстава для отримання Допомога надається щомісячно з місяця звернення включно на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень;

для інших осіб – 2000 гривень.

Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням.

Починаючи з травня 2022 р. допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 р. заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

Перелік підстав для відмови у наданні Допомога внутрішньо переміщеним особам не надається в яких житло не зруйноване або не в зоні бойових дій.
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Постанова Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2022 р. № 332 Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

 

Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Підстава для отримання Призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі – фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі – соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є: 

особами з інвалідністю I групи;

дітьми з інвалідністю;

громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 306).

Перелік підстав для відмови у наданні 1) фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, зазначеним у пункті 1  Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, якщо такі особи отримують:

соціальні послуги з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду;

виплати на догляд відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”“Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”“Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю з дитинства I групи);

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги та отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України “Про психіатричну допомогу”;

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020  № 859 Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

 

За більш детальнішою інформацію звертатися за телефонами:

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ  УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(0382) 675458 – приймальня управління

Відділи управління телефони
Відділ з питань призначення та виплати державних соціальних допомог   (0382)670626
Відділ обслуговування громадян та діловодства (0382)773450
Відділ з питань обслуговування громадян, призначення та виплати державних соціальних допомог (смт Віньківці)  (03846)22130
Відділ з питань обслуговування громадян, призначення та виплати державних соціальних допомог (м.Волочиськ) (03845)40954
Відділ з питань обслуговування громадян, призначення та виплати державних соціальних допомог (м. Городок) (03851)50216
Відділ з питань обслуговування громадян, призначення та виплати державних соціальних допомог (м. Деражня) (03856)21854
Відділ з питань обслуговування громадян, призначення та виплати державних соціальних допомог (м. Красилів) (03855)42733
(03855)42741
(03855)42761
Відділ з питань обслуговування громадян, призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю (смт Летичів) (03857)91399
Відділ з питань обслуговування громадян, призначення та виплати державних соціальних допомог (смт Стара Синява) (03850)21347
Відділ з питань обслуговування громадян, призначення та виплати державних соціальних допомог (м.Старокостянтинів) (03854)32093
(03854)32119
Відділ з питань обслуговування громадян, призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю (смт Теофіполь) (03844)20039
(03844)20069
(03844)20011
Відділ з питань обслуговування громадян, призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю (смт Ярмолинці)  0965294487

 

РЕЖИМ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ
З ПОНЕДІЛКА ПО ЧЕТВЕР З 8.00 ГОД. ДО 17.00 ГОД., У П’ЯТНИЦЮ – З 8.00 ГОД. ДО 15.45 ГОД.
ПЕРЕРВА НА ОБІД З 12.00 ГОД. ДО 12.45 ГОД. ВИХІДНІ ДНІ – СУБОТА, НЕДІЛЯ