Державна соціальна допомога

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме

Підстава для отримання – відомості  про  одного  з  батьків  (платника аліментів), які
внесено  до  Єдиного  реєстру  боржників у зв’язку з несплатою ним
аліментів;- стосовно    одного   з   батьків   здійснюється   кримінальне
провадження  або  він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях
позбавлення   волі,   якого   визнано   в   установленому  порядку
недієздатним,  а  також  перебуває на строковій військовій службі.
Перелік підстав для відмови у наданні 1. Перебування дитини на повному державному утриманні або під опікою чи піклуванням;

2. Недонесення усіх необхідних документів;

3. Дитині виповнилося 18 років.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. №189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»;
 

 

 

Прожиткові мінімуми

 

2022 рік з січня з липня з грудня
на дітей віком: максимальний
до 6 років 2100,00  2201,00 2272,00
від 6 до 18 років 2618,00 2744,00 2833,00

 

 

 

Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Підстава для отримання Призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі – фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі – соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є:

особами з інвалідністю I групи;

дітьми з інвалідністю;

громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 306).

Перелік підстав для відмови у наданні 1) фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, зазначеним у пункті 1  Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, якщо такі особи отримують:

соціальні послуги з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду;

виплати на догляд відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”“Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”“Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю з дитинства I групи);

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги та отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України “Про психіатричну допомогу”;

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020  № 859 Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

–    Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 17 травня 2022 року № 150

 

Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”

Підстава для отримання Право на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами двох і більше дітей до трьох років або дитини, яка потребує додаткового догляду, або дитини до трьох років і є особами з інвалідністю I чи II групи і на законних підставах проживають на території України та уклали договір з муніципальною нянею.

Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між заявником послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається з місяця подання заяви про призначення послуги “муніципальна няня”, але не раніше дати укладення договору між заявником послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Перелік підстав для відмови у наданні  

1.Компенсація послуги “муніципальна няня” не призначається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

 

2. Подання пакета документів не в повному обсязі.

3. Відсутність інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. Досягнення дитиною трирічного віку.

5. Звернення батьків, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 68 “Про затвердження Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»”

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років та надбавки на догляд

Підстава для отримання Право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років.
Перелік підстав для відмови у наданні Не надання необхідних документів протягом трьох місяців з дня подачі заяви.
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 79 Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

 

Державна соціальна допомога з березня 2022 року з липня

2022 року

з грудня

2022 року

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд 6 589,80   6 906,90 7 131,10
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд 3 868,00    4 054,00 4 186,00
особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи 2100,00 2100,00 2100,00
одиноким особам з  інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд  

 

2 997,70

 

 

3141,85

 

 

3 244,15

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи 2100,00   2100,00 2100,00
одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд  

 

2 610,90

 

 

2 736,45

 

 

2 825,55

на дітей з інвалідністю до 18 років 2100,00   2100,00 2100,00
на дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд  2 403,80   2 519,40  2 601,10
на дітей  з інвалідністю підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд 5 553,80    5 820,90 6 009,10
на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд  2 662,80  2 790,90  2 881,60
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 6 589,80   6 906,90 7 131,10
на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою  

2 030,70

 

2 128,35

 

2 197,65

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд  

3 080,70

 

3 228,85

 

3 333,65

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд 6 230,70

 

  6 530,35

 

6 741,65

 

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд  

3 339,70

 

3 500,35

 

3 614,15

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд  

7 266,70

 

 

7 616,35

 

 

7 863,65

 

Призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

Підстава для отримання Право на отримання грошової компенсації мають громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародними договорами України порядку в’їхали в Україну, особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, які разом з дитиною на законних підставах проживають на території України, є її батьками, патронатними вихователями, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами (якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), перинатальному, неонатальному центрі) (далі – отримувач) і забезпечують створення належних умов для догляду за нею та її виховання.
Перелік підстав для відмови у наданні Грошова компенсація не виплачується у разі:

відмови від новонародженої дитини;

відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань;

смерті новонародженої дитини в пологовому будинку;

отримання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. №744 Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”