Про раннє втручання

Раннє втручання – допомога дітям та зміцнення потенціалу сім’ї

Раннє втручання – всі можливі заходи, орієнтовані на розвиток дитини, а також на супровід батьків, які здійснюються безпосередньо і негайно після визначення стану та рівня розвитку дитини. (Європейська асоціація раннього втручання Eurlyaid). 

Система раннього втручання – система заходів, спрямованих на розвиток дітей раннього віку (від народження до 4 років) з фізичними, сенсорними, психічними, інтелектуальними порушеннями розвитку або ризиком виникнення таких порушень та орієнтованих на підтримку батьків чи законних представників таких дітей. (Проект «Розвиток раннього втручання в Україні», ЮНІСЕФ, НАІУ, БФ «Інститут раннього втручання»).

Раннє втручання – програми раннього втручання в сфері дитинства, які спрямовані на підтримку маленьких дітей з ризиком затримки розвитку, або дітей молодшого віку, в яких виявлені затримка розвитку або інвалідність. Програми включають широкий спектр послуг та підтримки для забезпечення і підвищення дитячого особистого розвитку і стійкості, зміцнення компетенції сім’ї, а також сприяння соціальній інтеграції сімей і дітей.

Раннє втручання – система скоординованих послуг, які допомагають дітям із затримкою в розвитку або інвалідністю та сприяють зростанню і розвитку дитини відповідно до її віку і підтримують сім’ї в критичні ранні роки.

Раннє втручання – система комплексної, міждисциплінарної, сімейно-центрованої допомоги дітям від народження до 3 років з порушеннями розвитку чи ризиком їх виникнення, спрямована на розвиток дитини і нормалізацію життя її сім’ї. 

Інвалідність – поняття, яке еволюціонує і є результатом взаємодії, що відбувається між людьми з інвалідністю та перешкодами у стосунках і середовищі, і яка заважає їхній повноцінній і дієвій участі у житті суспільства нарівні з іншими (Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю). 

Пренатальна діагностика (лат. рrае – попереду, перед + natus – народження) – діагностичні процедури, що використовуються в ході обстеження вагітної для виявлення генетичних чи будь-яких інших аномалій розвитку плоду. 

Раннє втручання спрямовано на розвиток всіх базових навичок, а також будь-яких навичок, які дитина засвоює протягом перших трьох років життя. 

А саме: 

  • Рухові навички (дотягуватися і брати іграшки, повертатися, повзати, ходити та ін.).
  • Когнітивні навички (думати, пам’ятати, вирішувати проблемі та поставлені завдання та ін.). 
  • Комунікативні навички (слухати звернену до неї мову, розуміти, розмовляти та ін.).
  • Соціально-емоційні навички (грати, взаємодіяти з іншими людьми, виявляти почуття та ін.). 
  • Навички самообслуговування (їсти, одягатися, митися та ін.). 

Завдяки системі раннього втручання – підтримці дітей та сімей – такі діти отримають необхідну базу для дорослого незалежного та активного життя в суспільстві. Кожна дівчинка та кожен хлопчик народжуються вільними та рівними у своїй гідності і правах; необхідно покінчити з будь-якою дискримінацією щодо дітей у всіх формах. Дітям необхідно створити якнайкращі умови на початку життя. Діти з інвалідністю та діти з особливими потребами нарівні мають користуватись усіма правами людини й основними свободами, включаючи доступ до медичного обслуговування, освіти, відпочинку, для забезпечення гідності цих дітей, сприяння їх самостійності й полегшення їх активної участі в житті громади. (Спеціальна Сесія Генеральної Асамблеї ООН, 2002 р.).

Раннє втручання забезпечує: 

– найбільш раннє виявлення відставання і порушень в розвитку дитини; 

– інформаційну та емоційну підтримку та допомогу сім’ям; 

– систематичну оцінку рівня розвитку дитини; 

– розробку та реалізацію спільно з сім’єю індивідуальної програми допомоги розвитку дитини; 

– розвиток у батьків компетентності в питаннях забезпечення догляду за дитиною для її оптимального розвитку; 

– координацію та взаємодію з іншими службами, що забезпечують послуги для дитини і сім’ї; 

– організацію груп підтримки для сімей.

Переваги послуги раннього втручання (РВ): 

– заснована на пріоритетах сім’ї і потребах дитини і надається в природному середовищі дитини; розвиває можливості дитини, щоб зростати і розвиватись, вчитись, а також допомагає сім’ї зміцнити родину, підвищити обізнаність, «полегшити стрес», гармонізує суспільство;

– є професійною послугою для дітей від народження до 4 років3 із затримкою розвитку, інвалідністю, атиповою формою поведінки, соціальними і емоційними труднощами та ін.; 

У країнах, де дошкільна освіта використовує інклюзивні програми служб раннього втручання, система РВ фокусується на критично важливому періоді – від народження до 3-х років, працюючи з дітьми і сім’ями, і орієнтована на підвищення ролі і можливостей батьків, їх навчання та підтримку. В інших країнах система РВ працює від народження дитини до шкільного віку (моменту «входження» дитини в шкільну систему). Також система раннього втручання може охоплювати період з моменту пренатальної діагностики до досягнення дитиною віку, коли вона має йти в дошкільний заклад.

– має велике значення для розвитку інклюзивного суспільства, тому що дає можливість дітям із затримкою розвитку, інвалідністю стати повноправними та активним громадянами суспільства; У деяких країнах система раннього втручання побудована так, що після початку надання послуг спеціалісти одразу починають працювати з батьками над питаннями вибору дитячого садка або навчального закладу. Батьки краще інформовані про наявні варіанти, можуть приймати правильні рішення. 

– є економічно вигідною для країни. Звичайно, оцінити всю ефективність упровадження системи РВ в Україні можна буде тільки в перспективі, у майбутньому;

– забезпечує дотримання прав дитини. Кожна дитина має право зростати в сім’ї; Раннє втручання запобігає процесу «відмов», сприяє профілактиці інституціоналізації. Батьки, котрі виховують дитину з інвалідністю без належної підтримки частіше можуть відмовитись від неї і віддати в державні заклади опіки; РВ забезпечує надання послуг дітям та батькам на рівні громади / за місцем проживання. 

– забезпечує впровадження соціально-правової моделі інвалідності в Україні в сфері охорони здоров’я.

ДОВІДКОВО:

Міністерством соціальної політики здійснено:

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 517 схвалено розроблену Мінсоцполітики Концепцію створення та розвитку системи раннього втручання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/517-2021-%D1%80#Text ;

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 1117 затверджено розроблений Мінсоцполітики план заходів щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1117-2021-%D1%80#Text ;

наказом Мінсоцполітики від 18.02.2021 № 92 затверджено Методичні рекомендації щодо впровадження практики надання послуги раннього втручання  для  забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0092739-21#Text ;

наказом Мінсоцполітики від 29.09.2021 № 552 затверджено Типову програму навчання (підвищення кваліфікації) спеціалістів і фахівців, які задіяні в управлінні системою раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя (подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України) https://www.msp.gov.ua/documents/6135.html ;

 розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Типового положення про Центр раннього втручання”, який готується на подання на розгляд Уряду https://www.msp.gov.ua/projects/723/ .

Робота щодо розвитку системи раннього втручання триває.