Зразок запиту

З А П И Т*
на інформацію

Розпорядник інформації Хмельницька районна державна адміністрація Хмельницької області
Кому  голові Хмельницької райдержадміністрації
Реквізити запитувача**
 
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про…
 
(Загальний опис інформації)
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом (Вказати номер факсу)
Електронною поштою (Вказати E-mail)
В усній формі (Вказати номер телефону)
Підкреслити обрану категорію
Контактний телефон
Дата запиту, підпис
* Запит надсилається на юридичну адресу райдержадміністрації, електронною поштою, факсом або передається відповідальній особі.
Запит розглядається у строки, визначені ст.20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
** П.І.Б. фізичної особи, назва юридичної особи чи об’єднання громадян.