28 травня – Всеукраїнський день краєзнавства.

Щорічно 28 травня відзначається Всеукраїнський день краєзнавства – свято, започатковане Національною спілкою краєзнавців України у 2017 р.

Його метою є поглиблення дослідження та популяризації історії, культури, мови, звичаїв і традицій українського народу, репрезентація практичних здобутків у цьому напрямку; залучення до вивчення та пізнання рідного краю широких верств населення; підвищення суспільної уваги до діяльності краєзнавців; поглиблення співпраці з державними органами влади, закладами культури та освіти, науковими установами, громадськими організаціями зацікавленими у розвитку краєзнавства.

Цього дня у 1925 році в Харкові розпочала роботу І Всеукраїнська конференція з краєзнавства, під час якої був утворений Український комітет краєзнавства — предтеча сучасної Національної спілки краєзнавців України. У створенні Українського комітету краєзнавства брали активну участь видатні науковці, пов’язані з Каразінським університетом, зокрема історики Дмитро Багалій та Дмитро Яворницький. За майже 100 років, що минули відтоді, краєзнавство в Україні перетворилося на потужний громадський рух і стало окремою науковою дисципліною.

Каразінський університет має давні та міцні краєзнавчі традиції, біля джерела яких стояв ще його засновник Василь Каразін. Він зробив значний внесок у дослідження географії, демографії, історії, етнографії, археології Слобожанщини, а його науковий доробок створив вагому базу для подальшого розвитку краєзнавчих досліджень на цих теренах.

З початку ХІХ століття й донині численні покоління університетських науковців зробили та роблять неоціненний внесок у вивчення природної та культурної спадщини Слобожанщини та Харківщини, що є важливим чинником її збереженості та запорукою сталого розвитку міст і громад.

У 2008 році в Каразінському університеті був створений перший в Україні Центр наукового краєзнавства (з 2022 року — Центр українських студій та краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька). Підрозділ має ім’я почесного доктора та першого голови Наглядової ради Каразінського університету, багаторічного голови Національної спілки краєзнавців України, Героя України, академіка НАН України Петра Тронька.