Кадрова спроможність громад: КНУ ім.Т.Шевченка готує фахівців і для органів місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування самостійно формують своє кадрове забезпечення і зацікавлені в розвитку кадрового потенціалу. Більше того, законодавство дає можливість фінансувати навчання своїх службовців.Саме від фахівців (їх знань, умінь, досвіду), які працюють в органах місцевого самоврядування, у великій мірі залежить якість управлінських рішень. А від рішень – якість життя мешканців територіальних громад.

Концептуальний документ реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, серед проблем, які потребують вирішення, визначив і проблему «зниження рівня професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема внаслідок низької конкурентоспроможності органів місцевого самоврядування на ринку праці, зниження рівня престижності посад, що призводить до низької ефективності управлінських рішень».

Однією з можливостей розвитку кадрового потенціалу для органів місцевого самоврядування є освітні програми, які пропонує Навчально науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Інститут запрошує здобути освітній ступінь магістра за спеціальністю № 281 «Публічне управління та адміністрування». Кафедра регіональної політики якраз опікується освітніми програмами з місцевого самоврядування.

Важливо нагадати, що фінансування здобуття ступеня магістра галузі знань «Публічне управління та адміністрування» може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Пункт 27 Положення «Про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» (Постанова КМУ від 06.02.2019 р. №106) визначає, що «Фінансування підготовки державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за освітньо-професійними програмами спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за ступенем магістра за державним замовленням здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Підготовка посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету».

Джерело: сайт “Децентралізація”