Трансформуємо вищу освіту: що зміниться!

Більше автономності студентам та ЗВО: уряд пропонує законопроєкт про індивідуальні освітні траєкторії та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті
20 жовтня КМУ прийняв проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті».
Які зміни очікувати? Читайте нижче й на картках 
1️⃣ Річне навчальне навантаження становитиме від 30 до 80 кредитів ЄКТС на рік замість жорстких 60. Така варіативність річного навчального навантаження дасть змогу студентам самостійно вирішувати, як розподілити кількість кредитів упродовж їхнього терміну навчання.
2️⃣ Міждисциплінарні програми стануть доступними для бакалаврів. Тобто на таких програмах після проходження 60–120 кредитів ЄКТС студенти зможуть не одразу обирати спеціальність під час вступу, а пізніше (після 60–120 кредитів) обрати її в межах тієї галузі, на яку вони вступали.
3️⃣ Щоб оптимізувати роботу в ЗВО та провадити ефективний освітній процес, пропонуємо закладам освіти розвивати дистанційну форму навчання. З 2024 року трансформуємо заочну та вечірню форми в дистанційну. Студенти, що нині навчаються на цих формах, зможуть завершити навчання в такому ж форматі, проте з наступного року вступ буде лише на дистанційну або денну форми здобуття освіти.
4️⃣ Години аудиторних занять відтепер регулюватимуться — мінімум 10 годин (із 30) для бакалаврів та не менше 8 годин (із 30) для магістрів. Решта годин відводитиметься на самостійну роботу студентів.
5️⃣ Щоб забезпечити стандарти вищої освіти, для регульованих спеціальностей зменшується вибіркова компонента (до 10% від сьогоднішніх 25%). Натомість для розширення автономії студентів для нерегульованих спеціальностей кількість вибіркових дисциплін збільшиться (до 50%).
Усі ці зміни спрямовані на зростання суб’єктності студентів. До того ж вони сприятимуть наближенню практик української освіти до європейських та полегшать входження України до міжнародного академічного й наукового простору.