Уряд ухвалив Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року

Кабінет міністрів України ухвалив Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року, а також затвердив операційний план її реалізації (2022—2024).

Документ розроблений з метою реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти та на виконання Державної стратегії забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків до 2030 року у рамках реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в межах міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц».

«Повномасштабна війна показала, що для стійкості та подальшої повоєнної відбудови й розвитку України потрібна однакова залученість як жінок, так і чоловіків у всіх сферах життя. Крім того, рівні права та можливості – одна з ключових цінностей ЄС, — прокоментувала Ольга Стефанішина, — Відтак, маємо зробити усе можливе, аби сьогоднішня молодь росла без жодних стереотипів та дискримінації, навіть попри триваючу війну. Ухвалена Стратегія – це фундамент розвитку нашого майбутнього покоління на принципах рівності та в умовах рівних можливостей для кожного».

Головною метою Стратегії є комплексне впровадження принципів забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків і недискримінації за будь-якою ознакою в системі освіти та визначення шляхів дотримання гендерного підходу на всіх рівнях та сферах освіти.

Стратегія зокрема спрямована на:

 • комплексне впровадження принципів i заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до людської гідності та недискримінації у нормативно-правових документах у сфері освіти;

 • вдосконалення освітнього процесу на засадах рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, недискримінації та протидії будь-якого роду насильства;

 • посилення компетенції і професійних можливостей фахівчинь і фахівців із питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 • розширення міжнародного співробітництва у сфері освіти щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 • впровадження практик інклюзивності у сфері освіти як основи подолання наслідків  повномасштабної війни.

Для реалізації стратегії передбачається:

 • організація просвітницької діяльності, інформаційна підтримка працівниць і працівників закладів освіти з питань забезпечення рівних прав та можливостей;

 • розроблення для закладів освіти навчальних програм із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 • формування кадрового потенціалу закладів освіти, здатного впроваджувати принцип забезпечення рівних прав та можливостей;

 • підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівниць/працівників за всіма спеціальностями щодо забезпечення рівних прав та можливостей;

 • організація коротко- та довгострокового навчання та стажування студенток/студентів, аспіранток/аспірантів, докторанток/докторантів за науковими програмами із забезпечення рівних прав та можливостей;

 • організація та проведення наукових заходів, наукових досліджень з питань забезпечення рівних прав та можливостей;

 • створення мережі дослідницьких центрів із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та фахового експертного середовища тощо.

Стратегія впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та операційний план її реалізації розроблені Міністерством освіти і науки України.

Довідково

11 вересня 2020 року Україна приєдналась до «Партнерства Біарріц». Україна взяла на себе зобов’язання у п’яти сферах: розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків; запобігання насильству; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків; створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.

12 серпня 2022 року Кабінет Міністрів України схвалив Державну стратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2030 року та зокрема операційний план з її реалізації на 2022–2024 роки. Ухвалена Стратегія – комплексний документ, який визначає пріоритетні напрями консолідованих дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, суб’єктів господарювання для зменшення гендерної нерівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства.