В Хмельницькому університеті управління та права відбувся науково-практичний круглий стіл «Пріоритети професійної підготовки психологів в умовах сучасної освіти і практики»

9 травня 2024 року в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова відбувся науково-практичний круглий стіл «Пріоритети професійної підготовки психологів в умовах сучасної освіти і практики». Участь у засіданні круглого столу взяли Інна ПІКАЛО – керівник Відділу підтримки ветеранів та членів їх сімей та Юлія ВОРОБІЄВСЬКА – психологиня відділу підтримки ветеранів війни та членів їх сімей Хмельницької РДА.
У роботі круглого столу відбулося громадське обговорення ОПП Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
До зустрічі були залучені робоча група освітньої програми, науково-педагогічні працівники університету, зовнішні стейкголдери:
Антоніна КАЗМІРУК – начальник групи контролю бойового стресу, військова психологиня;
Катерина ЛУЦИК – директор комунального закладу «Ветеранський простір» Хмельницької міської ради;
Мар’яна ЛЮБЕЦЬКА – директор Хмельницького міського центру соціальних служб, кандидат наук з державного управління;
Тетяна МАТВІЙЧУК – кандидат психологічних наук, доцент, психотерапевт у напрямку клієнт-центрованої терапії, дитячий та сімейний психолог, психолог-супервізор Центру психологічної підтримки і допомоги (Центр травми «Ор Шалом») ХБФ «ХеседБешт»;
Майя ЧЕРНОВА – психологиня Гендерної Ради, мобільної бригади соціально-психологічної допомоги (м. Хмельницький) в рамках проєкту «Вистоїмо разом. Вдосконалення системи підтримки постраждалих від сексуальне насильство під час військового конфлікту»;
Наталія ЧОРНА – психолог волонтерського центру;
Вадим ПУНДА – психолог головного управління ДСНС в Хмельницькій області;
  • представники академічного середовища:​

Лариса ДАНИЛЬЧУК – ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки;
Василь КАРАБИН – начальник навчально-наукового інституту психології та соціального захисту, професор кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;
Людмила МОТОЗЮК – кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
Валентина ОЛІЙНИК – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної психології, завідувач кафедри психології Хмельницького інституту МАУП;
Євген ПОТАПЧУК – доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету.

У ході дискусії висвітлювалися важливі теми та проблеми професійної підготовки психологів в умовах сьогодення. Провідними серед них були питання необхідних фахових компетенцій, які здобувачі вищої освіти повинні отримати для подальшої успішної фахової діяльності, а також можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії. Були детально розглянуті структура та зміст складових частин ОПП.
Особлива увага приділялася розділам ОПП, в яких сформульовані результати навчання, тобто окреслені загальні та фахові компетентності, які здобувачі освіти мають отримати в ході освітнього процесу. Детально було розглянуто поділ дисциплін на обов’язкові та вибіркові, роз’яснено механізм формування останніх.
Учасниками круглого столу була акцентована увага на особливості практичної підготовки майбутніх психологів, впровадження військової психології як обов’язкового освітнього компонента, поглиблення знань щодо особливостей роботи з різними категоріями населення тощо.
Щиро дякуємо усім учасникам науково-практичного круглого столу за активну дискусію та обговорення. Висловлюємо щире сподівання на подальшу плідну співпрацю!