Пенсійне забезпечення військових: особливості та новації

Через широкомасштабну війну, розв’язану росією проти України, чимало наших цивільних громадян були змушені взяти до рук зброю, аби захистити Вітчизну від агресора. Багато хто, вже більш як півтора року служить у лавах Сил оборони. Нині у багатьох захисників і захисниць виникають питання щодо того, як цей період їхньої службової біографії враховуватиметься у нарахуванні майбутньої пенсії. Відповідь на це питання, а також докладне пояснення щодо правил та нюансів обчислення пенсій військовослужбовців, Інформаційному агентству АрміяInform надала начальник відділу обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві Лілія СТЕШЕНКО.
Якими нормативними документами нині регламентується порядок нарахування пенсії військовослужбовцям, зокрема призваними до лав Сил оборони за мобілізацією?
Умови призначення пенсій військовослужбовцям визначено Законами України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Чи додається вислуга років у період військової служби під час воєнного стану до вже наявної вислуги? Якщо так, то коли можна перерахувати пенсію за вислугу років?
Відповідно до статті 2 Закону пенсіонерам з-поміж військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсій не припиняється.
Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період або повторного прийняття їх на службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до дня фактичного звільнення.
Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде меншим за розмір, який вони отримували до призову або повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу в особливий період.
Відповідно до статті 12 Закону зберігається право на пенсію за вислугу років для осіб, які були звільнені зі служби до набрання чинності Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» та мають вислугу 20 років, у разі їх призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період та подальшим їх фактичним звільненням з такої служби або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію».
Для перегляду розмірів пенсій органам Пенсійного фонду України уповноваженими органами мають бути надані, зокрема, грошовий атестат, довідка про додаткові види грошового забезпечення та розрахунок вислуги років.
При цьому, право на пенсію зазначених осіб не перевизначається.
Грошове забезпечення визначається відповідно до статті 43 Закону та пункту 7 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 № 393, з урахуванням середнього розміру щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії за 24 календарні місяці служби підряд перед звільненням.
У разі, якщо новий розмір пенсії буде нижчим за розмір, який особа отримувала до повторного прийняття її на службу, пенсію слід виплачувати в розмірі, який вона отримувала до мобілізації.
Як рахується під час воєнного стану період проходження служби в Збройних Силах України, під час виконання завдань у районі бойових дій (місяць за три)?
Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб здійснюється відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі — Закон), яким визначені умови, норми і порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців.
Слід зазначити, що відповідно до статті 10 Закону органи Пенсійного фонду України, зокрема Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві, з 01.01.2007 виконують функції тільки з призначення, перерахунку та виплати пенсій.
Розрахунок вислуги років та трудового стажу на день звільнення зі служби здійснюють відповідні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади за матеріалами особових справ осіб, які проходили службу. Особові справи цих осіб зберігаються в уповноважених структурних підрозділах, які визначені в кожному міністерстві та іншому органі.
У поданнях для призначення пенсій, що складають уповноважені структурні підрозділи міністерств та інших органів, вказується загальна (тобто разом з пільговою) вислуга років осіб, які звільнені зі служби.
Чи є законодавче обмеження з максимального розміру пенсії для військовослужбовців?
Статтею 43 Закону № 2262 (в редакції Закону № 3668-VI від 08.07.2011 із змінами, внесеними згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015) було визначено, що максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
Тимчасово, у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не міг перевищувати 10740 гривень.
Рішенням Конституційного Суду України від 20.12.2016 № 7-рп/2016 визнано неконституційними положення частини сьомої статті 43 Закону № 2262, згідно з якими максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року не може перевищувати 10740 гривень.
Відповідно до ст. 43 Закону № 2262 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016) тимчасово, у період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не міг перевищувати 10740 гривень.
Отже, починаючи з 01.01.2018, є чинною редакція статті 43 Закону № 2262 (в редакції Закону № 3668-VI від 08.07.2011), якою передбачено, що максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, територіальний орган Пенсійного фонду України здійснює перерахунок пенсії з дати, з якої встановлено новий розмір прожиткового мінімуму.
Як обчислюють пенсії з інвалідності, що настала внаслідок участі у бойових діях?
Пенсія з інвалідності особам, звільненим з військової служби, згідно із Законом України від 09.04.1992 №-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» призначається у разі настання інвалідності:
• в період проходження служби;
• або не пізніше ніж три місяці після звільнення зі служби;
• або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.
Розмір пенсії залежить від причини інвалідності. Особам з інвалідністю війни пенсія призначається у розмірах:
1 група — 100 % від суми грошового забезпечення;
2 група — 80 % від суми грошового забезпечення;
3 група — 60% від суми грошового забезпечення.
Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
1 група —70% від суми грошового забезпечення;
2 група — 60% від суми грошового забезпечення;
3 група — 40% від суми грошового забезпечення.
Хто має право на отримання пенсії в разі втрати годувальника? У яких розмірах вона нараховується?
Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, а також членів їх сімей врегульовано Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
За нормами цього Закону непрацездатні члени сім’ї військовослужбовця, який загинув у період проходження служби, мають право на пенсію в разі втрати годувальника.
Інформагентство АрміяInform