Набрали чинності накази Національного агентства з питань запобігання корупціїЗ 01.12.2021 набрали чинності накази Національного агентства з питань запобігання корупції.

Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 449/21, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 р. за № 987/36609, затверджено нову форму декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-21#Text ), ( https://bit.ly/3E6RPK4 ).

Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 450/21, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 р. за № 988/36610, затверджено новий Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0988-21#Text ), ( https://bit.ly/3lkqe0J ).

Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 451/21, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 р. за № 989/36611, затверджено новий Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0989-21#Text), ( https://bit.ly/3rqiSMW ).

Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.08.2021 № 539/21, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2021 р. за № 1303/36925, затверджено новий Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-21#Text).

Крім того, положеннями ст. 54 Закону України «Про запобігання корупції» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text) установлено заборону на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

З метою забезпечення однакового застосування зазначеної норми Закону Національне агенство розробило роз’яснення щодо особливостей реалізації заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування та відповідальності за прийняття рішень щодо осіб, які прийняли такі пільги, послуги та майно. Відповідні роз’яснення від 19.11.2021 № 10 розміщені на веб-сайті Національного агентства та доступні за посиланням: https://cutt.ly/hYwAaXX,
(https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/nadannya-rozyasnennya-polozhen-statti-54-zakonu-ukraini-pro-zapobigannya-koruptsii-ta-nabrannya-chinnosti-nakazami-natsionalnogo-agentstva.pdf)